Trong những xét nghiệm liên quan đến nhiễm trùng huyết thì:

Trong những xét nghiệm liên quan đến nhiễm trùng huyết thì:

A. Sốt bất thường, đường huyết giảm

B. Bạch cầu tăng có khả năng nhiễm trùng là do Vk Gram + 

C. Tiểu cầu tăng, giảm Hb và Hct

D. Urê và Creatinin máu tăng 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng