Trong quy trình lắp đá mài cần phải đảm bảo các yêu cầu nào sau đây:

Trong quy trình lắp đá mài cần phải đảm bảo các yêu cầu nào sau đây:

A. Các đai ốc lắp đầu trục đá phải đảm bảo không tự tháo lỏng trong quy trình máy làm việc

B. Đá phải được lắp chính xác, đảm bảo độ đồng tâm giữa trục và lỗ đá, giữa trục và lỗ đá phải có khe hở để đảm bảo bù trừ sự dãn nở về nhiệt độ của trục đá

C. Hai bên đá phải có bích kẹp, các bích kẹp phải có chiều dày và đường kính bằng nhau, bề mặt của bích phải bằng phẳng

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng