Trong tế bào, cấu trúc không chứa acid nucleic?

Trong tế bào, cấu trúc không chứa acid nucleic?

A. Ty thể

B. Lạp thể.

C. Nhân

D. Lưới nội chất trơn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng