Trong thời gian làm việc trên máy mài chúng ta cần phải làm gì:

Trong thời gian làm việc trên máy mài chúng ta cần phải làm gì:

A. Khi mài phải lắp kính an toàn và bảo hiểm, phải mặc quần áo bảo hộ lao động có đủ mũ, giày, kính bảo vệ mắt.

B. Khi thao tác ở máy mài, phải chú ý đứng lệch sang một bên so với hướng của đá để đề phòng tai nạn.

C. Khi đo và kiểm tra vật mài phải tắt hẳn máy.

D. Tất cả đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng