Trước khi phẩu thuật cần, ngoại trừ:

Trước khi phẩu thuật cần, ngoại trừ:

A. Khảo sát chức năng hô hấp với người bệnh trên 45 tuổi

B. FEV1 tối thiểu phải đạt >50%

C. Ngưng hút thuốc lá ít nhất 4 tuần

D. Hướng dẫn người bệnh thở sâu, ho khạc đàm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng