Trường hợp nào sau đây không được xem là sinh vật đã bị biến đổi gen?

Trường hợp nào sau đây không được xem là sinh vật đã bị biến đổi gen?

A. Chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n

B. Bò tạo ra nhiều hoocmôn sinh trưởng nên lớn nhanh, năng suất thịt và sữa đều tăng

C. Cây đậu tương có gen kháng thuốc diệt cỏ từ cây thuốc lá cảnh Pentunia

D. Cà chua bị bất hoạt gen gây chín sớm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng