Ưu điểm của dạng thuốc đặt:

Ưu điểm của dạng thuốc đặt:

A. Thích hợp với bệnh nhân phẫu thuật đường tiêu hóa, bệnh nhân hôn mê 

B. Cách sử dụng an toàn 

C. Sinh khả dụng cao (tương đương đường tiêm bắp) 

D. A, B, C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng