Ưu điểm của phương pháp nhúng khuôn:

Ưu điểm của phương pháp nhúng khuôn:

A. Có thể dùng để điều chế các chất có hoạt tính mạnh

B. Áp dụng ở quy mô công nghiệp

C. Quá trình tạo vỏ và đóng thuốc diễn ra đồng thời

D. Dễ dàng điều chỉnh thể tích nang trong quá trình sản xuất

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng