Ưu điểm nổi bật của các dầu mỡ hydrogen hóa là:

Ưu điểm nổi bật của các dầu mỡ hydrogen hóa là:

A. Có thể chất đặc hơn, độ chảy cao hơn và bền vững hơn 

B. Khả năng nhũ hóa mạnh hơn các chất béo thiên nhiên

C. Bền vững về lý hóa học

D. Dịu với da và niêm mạc

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng