Vai trục có công dụng gì?

Vai trục có công dụng gì?

A. Làm giảm ứng suất, tăng độ bền cho trục hướng kính.

B. Cố định các chi tiết máy theo chiều ngang trục.

C. Cố định các chi tiết máy theo chiều dọc trục.

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng