Vật liệu chế tạo đinh tán:

Vật liệu chế tạo đinh tán:

A. Thép CT2, CT3

B. Thép hợp kim

C. Kim loại màu

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng