Viên nén bao tan trong ruột:

Viên nén bao tan trong ruột:

A. Tan ở pH acid 

B. Màng bao có tính kiềm 

C. Giúp dược chất tránh được tác động của men tiêu hóa tại dạ dày 

D. B, C

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng