Virut HIV gây bệnh cho người, nếu bị nhiễm loại virut này vì chúng sẽ phá hủy ngay?

Virut HIV gây bệnh cho người, nếu bị nhiễm loại virut này vì chúng sẽ phá hủy ngay?

A. Toàn cơ thể.

B. Hệ thống miễn dịch

C. Não bộ

D. Tế bào thần kinh

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng