Vitamin B$_{1}$ có khả năng:

Vitamin B$_{1}$ có khả năng:

A. Chống oxy hóa

B. Chống bệnh tê phù

C. Chống còi xương

D. Chống viên loét

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng