Vỏ viên nang thường được làm từ:

Vỏ viên nang thường được làm từ:

A. Gelatin 

B. Tinh bột 

C. Nhựa dẻo

D. A, B

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng