Với kháng sinh không hấp thu, dạng viên phù hợp để điều trị nhiễm khuẩn vùng miệng – hầu họng:

Với kháng sinh không hấp thu, dạng viên phù hợp để điều trị nhiễm khuẩn vùng miệng – hầu họng:

A. Viên nén sử dụng bằng cách uống trọn viên

B. Viên nén nhai

C. Viên nén ngậm

D. Viên nén đặt dưới lưỡi

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng