Xét nghiệm cơ bản đề nghị đối với bệnh nhân không có tiền sử chảy máu, phẫu thuật không mất nhiều máu, không dùng thuốc kháng đông trong mổ,… ngoại trừ xét nghiệm nào sau đây:

Xét nghiệm cơ bản đề nghị đối với bệnh nhân không có tiền sử chảy máu, phẫu thuật không mất nhiều máu, không dùng thuốc kháng đông trong mổ,… ngoại trừ xét nghiệm nào sau đây:

A. Đếm tiểu cầu

B. TS

C. PT D

D. TT

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng