Xích ống con lăn là loại xích:

Xích ống con lăn là loại xích:

A. Xích trụ.

B. Xích kéo.

C. Xích truyền động.

D. Xích ma sát.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng