Ý nghĩa của công nghệ gen trong tạo giống là gì? 

Ý nghĩa của công nghệ gen trong tạo giống là gì? 

A. Giúp tạo giống vi sinh vật sản xuất các sản phẩm sinh học trên quy mô công nghiệp

B. Giúp tạo giống cây trồng sản xuất chất bột đường, protêin trị liệu, kháng thể trong thời gian ngắn

C. Giúp tạo ra các giống vật nuôi có năng suất, chất lượng sản phẩm cao

D. Giúp tạo giống mới sản xuất các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của con người

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng