Yêu cầu an toàn khi sử dụng máy, phải:

Yêu cầu an toàn khi sử dụng máy, phải:

A. Huấn luyện về kiểm tra và sử dụng máy thành thạo theo đúng quy trình vận hành

B. Sử dụng trang bị bảo vệ cá nhân theo đúng như quy định

C. Tiến hành kiểm tra và chạy thử máy để phát hiện hư hỏng

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng