Yếu tố vi khí hậu là tổ hợp:

Yếu tố vi khí hậu là tổ hợp:

A. Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động của không khí, nhiệt độ của các bề mặt bao quanh

B. Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động của không khí

C. Nhiệt độ, độ ẩm tuyệt đối, tốc độ chuyển động của không khí, nhiệt độ của các bề mặt bao quanh, độ ẩm tương đối

D. Độ ẩm, tốc độ chuyển động của không khí, nhiệt độ của các bề mặt bao quanh

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng