An toàn khi bảo quản đất đèn:

An toàn khi bảo quản đất đèn:

A. Đất đèn phải được bảo quản trong những nhà cao ráo, tránh mưa hắt

B. Nhà chứa đất đèn phải có đẩy đủ các phương tiện chữa cháy

C. Khi vận chuyển đất đèn, phải thật nhẹ nhàng tránh va chạm

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng