Các thiết bị chịu áp lực trong công nghiệp chủ yếu gồm các loại chính nào sau đây:

Các thiết bị chịu áp lực trong công nghiệp chủ yếu gồm các loại chính nào sau đây:

A. Các thiết bị không bị đốt nóng gồm các bình chứa (ôxy, nitơ, amôniac…) các bình sinh khí axêtylen, các ống dẫn hơi dẫn khí

B. Các thiết bị đốt nóng gồm lò hơi, nồi nấu, sấy, hấp…

C. Cả a, b đúng

D. Cả a, b sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng