Hỏi và Đáp

Câu hỏi: Không bảo quản rau quả trên ngăn đá của tủ lạnh vì

Câu hỏi: Không bảo quản rau quả trên ngăn đá của tủ lạnh vì: A. Không còn quá trình hô hấp làm rau quả hỏng B. không có quá trình oxy hóa các chất hữu cơ nên rau quả sẽ bị khô C. Làm giảm cường độ hô hấp của đối tượng bảo quản D. …

Câu hỏi: Không bảo quản rau quả trên ngăn đá của tủ lạnh vì Read More »

Câu hỏi: Các nguyên tố vi lượng có vai trò quan trọng đối với cơ thể vì

Câu hỏi: Các nguyên tố vi lượng có vai trò quan trọng đối với cơ thể vì A. Chiếm khối lượng nhỏ B. Giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể C. Cơ thể sinh vật không thể tự tổng hợp các chất ấy D. Là thành phần cấu trúc bắt buộc của nhiều …

Câu hỏi: Các nguyên tố vi lượng có vai trò quan trọng đối với cơ thể vì Read More »

Câu hỏi: Ôxi và Hiđrô trong phân tử nước kết hợp với nhau bằng các liên kết

Câu hỏi: Ôxi và Hiđrô trong phân tử nước kết hợp với nhau bằng các liên kết A. Tĩnh điện B. Cộng hóa trị C. Hiđrô D. Este Hướng dẫn Phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử oxi kết hợp với 2 nguyên tử hidro bằng các liên kết cộng hoá trị. …

Câu hỏi: Ôxi và Hiđrô trong phân tử nước kết hợp với nhau bằng các liên kết Read More »

Câu hỏi: Các tính chất đặc biệt của nước là do các phân tử nước

Câu hỏi: Các tính chất đặc biệt của nước là do các phân tử nước A. Rất nhỏ B. Có xu hướng liên kết với nhau C. Có tính phân cực D. Dễ tách khỏi nhau Hướng dẫn Các tính chất đặc biệt của nước là do các phân tử nước có tính phân cực. …

Câu hỏi: Các tính chất đặc biệt của nước là do các phân tử nước Read More »

Câu hỏi: Nước là dung môi hoà tan nhiều chất trong cơ thể sống vì chúng có

Câu hỏi: Nước là dung môi hoà tan nhiều chất trong cơ thể sống vì chúng có A. Nhiệt dung riêng cao B. Lực gắn kết C. Nhiệt bay hơi cao D. Tính phân cực Hướng dẫn Các tính chất đặc biệt của nước là do các phân tử nước có tính phân cực. Đáp …

Câu hỏi: Nước là dung môi hoà tan nhiều chất trong cơ thể sống vì chúng có Read More »

Câu hỏi: Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung với mạch mã gốc là

Câu hỏi: Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung với mạch mã gốc là: 3’…AAAXAATGGGGA…5’. Trình tự nuclêôtit trên mạch mARN do gen này điều khiển tổng hợp là: A. 3’…AAAXAAUGGGGA…5’. B. 5’…AAAXAAUGGGGA… 3’. C. 5’ …UUUGUUAXXXXU…3’. D. 3’… UXXXXAUUGAAA…5’. Hướng dẫn Đáp án …

Câu hỏi: Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung với mạch mã gốc là Read More »

Hỏi: Trong những năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, nền kinh tế Mỹ, Nhật Bản và Tây đạt được sự tăng trưởng nhanh chủ yếu một phần là do

Hỏi: Trong những năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, nền kinh tế Mỹ, Nhật Bản và Tây đạt được sự tăng trưởng nhanh chủ yếu một phần là do A. phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, dân dụng. B. vai trò quản lý và điều tiết của bộ máy …

Hỏi: Trong những năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, nền kinh tế Mỹ, Nhật Bản và Tây đạt được sự tăng trưởng nhanh chủ yếu một phần là do Read More »