Chọn phát biểu không chính xác.

Chọn phát biểu không chính xác.

A. Với các máy phát 2 cực (p = 1) tốc độ cao, rotor phải làm dạng cực ẩn.

B. Các máy phát điện đồng bộ nhiều cực (p > 2) có tốc độ quay thấp thường làm ở dạng cực lồi.

C. Các máy phát điện đồng bộ nhiều cực (p > 2) thường làm ở dạng cực ẩn để dễ chế tạo và làm tăng tốc độ roror.

D. Số cực từ của phần cảm sẽ quy định tốc độ quay của rotor và tần số của dòng điện.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng