Nguyên lý chống cháy, nổ thường là các nội dung nào sau đây:

Nguyên lý chống cháy, nổ thường là các nội dung nào sau đây:

A. Hạ thấp tốc độ cháy của vật liệu đang cháy tới mức tối thiểu.

B. Phân tán nhanh nhiệt lượng của đám cháy.

C. Cả a và b đúng.

D. Cả a và b sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng