Chọn câu sai: Trong khi làm việc trên máy bào người thợ cần chú ý điều gì:

Chọn câu sai: Trong khi làm việc trên máy bào người thợ cần chú ý điều gì:

A. Không mở hành trình bàn máy hoặc đầu bào trước khi ngắt chuyển động chạy dao

B. Trước khi mở máy, phải chú ý xem có nguy hiểm gì cho người xung quanh hay không

C. Không đưa tay vào vùng chuyển động của đầu bào và không để tay vào giá dao

D. Nếu có hỏng hóc phải sửa chữa kịp thời

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng