Cho mối ghép bu lông không có khe hở giữa 2 tấm (có độ dày là 16mm và 12mm), chịu lực ngang F = 25000N. Ứng suất cắt và dập cho phép của bu lông lần lượt là: 80MPa và 100Mpa. Xác định đường kính tối thiểu của thân bu lông để bu lông đủ bền:

Cho mối ghép bu lông không có khe hở giữa 2 tấm (có độ dày là 16mm và 12mm), chịu lực ngang F = 25000N. Ứng suất cắt và dập cho phép của bu lông lần lượt là: 80MPa và 100Mpa. Xác định đường kính tối thiểu của thân bu lông để bu lông đủ bền:

A. 20,83 mm

B. 19,83 mm

C. 21,83 mm

D. 22,83 mm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(\tau = \frac{F}{{i.z.\pi d_0^2/4}} \le \left[ \tau \right];{\sigma _d} = \frac{F}{{z.{s_1}.{d_0}}} \le \left[ {{\sigma _d}} \right];{\sigma _d} = \frac{F}{{z.{s_2}.{d_0}}} \le \left[ {{\sigma _d}} \right]\)