Cho mối hàn giáp mối giữa hai tấm có chiều rộng 100mm, độ dày các tấm là 7mm, chịu lực kéo dọc đúng tâm 5000N và mô men uốn trong mặt phẳng tấm là 100000Nmm, xác định ứng suất lớn nhất sinh ra trong mối hàn:

Cho mối hàn giáp mối giữa hai tấm có chiều rộng 100mm, độ dày các tấm là 7mm, chịu lực kéo dọc đúng tâm 5000N và mô men uốn trong mặt phẳng tấm là 100000Nmm, xác định ứng suất lớn nhất sinh ra trong mối hàn:

A. 15,71MPa

B. 13,71 Mpa

C. 14,71 Mpa

D. 16,71 Mpa

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(\sigma = {\sigma _u} \pm {\sigma _{k/n}} = \frac{{6M}}{{\delta .{b^2}}} \pm \frac{F}{{\delta .b}} \le \left[ \sigma \right]\)