Chọn phát biểu không chính xác.

Chọn phát biểu không chính xác.

A. Máy điện đồng bộ chủ yếu được sử dụng để làm máy phát điện

B. Tuyệt đại bộ phận điện năng sử dụng trong công nghiệp và đời sống là năng lượng điện từ do các máy phát điện đồng bộ cung cấp

C. Trong truyền động điện công suất lớn từ vài trăm kW trở lên người ta sử dụng động cơ điện đồng bộ

D. Trong công nghiệp luyện kim, khai khoáng, thiết bị lạnh động cơ đồng bộ được sử dụng để truyền động các máy bơm, nén khí, quát gió, … với tốc độ không đổi

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng