Chọn phát biểu không chính xác.

Chọn phát biểu không chính xác.

A. Máy phát điện đồng bộ được cấu tạo từ 3 bộ phận chính là phần cảm, phần ứng và phần kích từ

B. Máy phát điện đồng bộ được cấu tạo từ 2 bộ phận chính là phần cảm và phần ứng

C. Máy phát điện đồng bộ được cấu tạo từ 2 bộ phận chính là rotor và stator

D. Phần ứng của máy phát điện xoay chiều gồm 3 cuộn dây đặt lệch nhau 120° trong không gian cố định trên các rãnh của mạch từ trên stator

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng