Chọn phát biểu không chính xác.

Chọn phát biểu không chính xác.

A. Phần cảm thường đặt trên stator của máy điện, trên stator có hệ thống dây quấn có dòng điện một chiều chạy qua để tạo thành một nam châm điện.

B. Phần cảm thường đặt trên rotor của máy điện, trên rotor có hệ thống dây quấn có dòng điện một chiều chạy qua để tạo thành một nam châm điện.

C. Số cực từ của phần cảm sẽ quy định tốc độ quay của rotor và tần số của dòng điện.

D. Với các máy phát 2 cực (p = 1) tốc độ cao, rotor phải làm dạng cực ẩn, lõi thép rotor có xẻ rãnh để đặt dây quấn.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng