Để bộ truyền trục vít – bánh vít không bị hiện trượng dính răng thì:

Để bộ truyền trục vít – bánh vít không bị hiện trượng dính răng thì:

A. Sử dụng kim loại màu để làm vành răng bánh vít. 

B. Chọn dầu bôi trơn thích hợp.

C. Sử dụng dầu chống dính

D. Tất cả đều đúng. 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng