Định vị dịch vụ tốt:

Định vị dịch vụ tốt:

A. Giúp doanh nghiệp kiếm được lợi nhuận nhiều hơn đối thủ

B. Giúp người mua phân biệt dễ dàng & chính xác dịch vụ

C. Giúp tạo ra sự khác biệt về dịch vụ trong tâm trí khách hàng

D. Câu B và câu C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng