Một dịch vụ có chất lượng là:

Một dịch vụ có chất lượng là:

A. Dịch vụ đáp ứng được sự mong đợi của khách hàng

B. Dịch vụ có chi phí thấp

C. Dịch vụ đáp ứng và vượt qua được sự kỳ vọng của khách hàng

D. Dịch vụ khác biệt so với đối thủ cạnh tranh và quan trọng đối với khách hàng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng