Gửi vào ngân hàng 600 triệu đồng theo lãi suất 12%/ năm. Tiền lãi được nhận hàng tháng. Lãi suất thực của 1 năm là:

Gửi vào ngân hàng 600 triệu đồng theo lãi suất 12%/ năm. Tiền lãi được nhận hàng tháng. Lãi suất thực của 1 năm là:

A. 12%

B. 12,68%

C. 12,34%

D. 12,15%

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng