Hai mặt phẳng song song với nhau

1. Cách chứng minh hai mặt phẳng song song với nhau

Để chứng minh 2 mặt phẳng song song với nhau, bài viết này mình sẽ giới thiệu với bạn 2 cách

Cách 1: Chứng minh trong mặt phẳng thứ nhất chứa hai đường thẳng cắt nhau và song song mặt phẳng thứ hai, khi đó hai mặt phẳng song song với nhau.

hai mặt phẳng song song

Cách 2: Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

2 mặt phẳng song song