Hãy nêu các biện pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động khi phải làm việc ở tư thế đứng:

Hãy nêu các biện pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động khi phải làm việc ở tư thế đứng:

A. Sắp xếp công việc để có thể thay thế giữa ngồi và đứng; tránh làm việc phải cúi lưng nhiều.

B. Độ cao làm việc bảo đảm lưng thẳng và hai vai thả lỏng; công việc làm với tay ở vị trí tự nhiên, gần cơ thể.

C. Vị trí đứng phải thoải mái; vị trí thao tác nên thấp hơn vai.

D. Cả a, b và c.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng