Hãy nêu biện pháp chung nhằm cải thiện điều kiện lao động cho người lao động phải làm việc ở tư thế làm việc bắt buộc:

Hãy nêu biện pháp chung nhằm cải thiện điều kiện lao động cho người lao động phải làm việc ở tư thế làm việc bắt buộc:

A. Tổ chức lao động hợp lý, nghỉ giải lao giữa giờ, tập thể dục thích hợp để ngăn ngừa ảnh hưởng của mỗi loại tư thế.

B. Nguyên liệu, dụng cụ phục vụ cho sản xuất phải sắp xếp gọn gàng, đặt trong tầm tay với.

C. Cơ giới hóa, tự động hóa các nghề, công việc phải đứng hoặc ngồi làm việc ở tư thế bắt buộc.

D. Cả a, b và c.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng