Hãy nêu các biện pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động khi phải làm việc ở tư thế ngồi:

Hãy nêu các biện pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động khi phải làm việc ở tư thế ngồi:

A. Thường xuyên làm việc ở tư thế ngồi trong suốt ca làm việc

B. Bàn làm việc hoặc vị trí thao tác phải cao hơn khuỷu tay

C. Có chỗ duỗi cẳng chân dễ dàng thoải mái; tránh cử động liên tục lặp lại của các ngón tay

D. Ghế ngồi không cần chỗ tựa lưng và phải có cần điều chỉnh cao, thấp phù hợp với từng người

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng