Khi giao ca tổ trưởng hoặc trưởng ca hết ca phải bàn giao bằng miệng, hoặc bằng văn bản cho ca sau những nội dung sau:

Khi giao ca tổ trưởng hoặc trưởng ca hết ca phải bàn giao bằng miệng, hoặc bằng văn bản cho ca sau những nội dung sau:

A. Tiến trình công việc và công đoạn tiếp theo của công việc

B. Tình trạng máy, thiết bị, dụng cụ đồ nghề, những nghi vấn trong quá trình sản xuất có nguy cơ mất an toàn lao động

C. Các sự cố hoặc tai nạn đã xảy ra, những triệu chứng không an toàn của quá trình SX ca trước và những kiến nghị khắc phục để ngăn ngừa tai nạn, sự cố tiếp theo

D. Cả a, b, c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng