Khi kiểm tra một BJT tốt bằng đồng hồ đo điện trở, thì BJT sẽ biểu hiện . . . . . . 

Khi kiểm tra một BJT tốt bằng đồng hồ đo điện trở, thì BJT sẽ biểu hiện . . . . . . 

A. Sẽ biểu hiện tỷ số điện trở thuận – nghịch cao trên cả hai tiếp giáp

B. Sẽ biểu hiện tỷ số điện trở thuận – nghịch cao trên tiếp giáp collector – base

C. Sẽ biểu hiện tỷ số điện trở thuận – nghịch cao trên tiếp giáp emitter – base

D. Không phải các ý trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng