Trở kháng ra của một mạch khuyếch đại bằng transistor có thể đo được bằng cách sử dụng . . . . . . 

 Trở kháng ra của một mạch khuyếch đại bằng transistor có thể đo được bằng cách sử dụng . . . . . . 

A. Đồng hồ đo điện trở

B. Đồng hồ đo trở kháng

C. Máy vẽ đặc tuyến

D. Điện thế kế đặt vào vị trí của điện trở tải

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng