Khi lắp dao nặng (từ 3kg đến 8kg) trên máy phay đứng cần thải theo trình tự nào sau đây:

Khi lắp dao nặng (từ 3kg đến 8kg) trên máy phay đứng cần thải theo trình tự nào sau đây:

A. Đặt dao phay xuống tấm gỗ ( tấm gỗ nằm trên bàn máy), cán dao quay lên phía trên

B. Dịch bà để đưa dao tới dưới trục chính, nâng bàn máy lên

C. Lựa cho chuôi dao ăn vào lỗ của trục chính, kẹp chặt dao

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng