Khi tiện sử dụng mũi chống tâm ụ sau loại cố định phải:

Khi tiện sử dụng mũi chống tâm ụ sau loại cố định phải:

A. Cho đầy mỡ vào lỗ tâm của phôi

B. Định kỳ kiểm tra xem mũi tâm có bị trượt ra khỏi lỗ tâm không

C. Chỉ làm việc khi các dụng cụ cắt đảm bảo chất lượng (không nứt, xước, vỡ)

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng