Khi máy phát điện làm việc, rotor quay làm cho từ trường kích từ Φ$_{0}$ của phần cảm cắt dây quấn stator và tạo ra trong mỗi pha của dây quấn stator một s.đ.đ cảm ứng E$_{0}$. Dây quấn stator nối với tải cung cấp dòng tải I lại tạo ra từ trường phần ứng Φ.

Khi máy phát điện làm việc, rotor quay làm cho từ trường kích từ Φ$_{0}$ của phần cảm cắt dây quấn stator và tạo ra trong mỗi pha của dây quấn stator một s.đ.đ cảm ứng E$_{0}$. Dây quấn stator nối với tải cung cấp dòng tải I lại tạo ra từ trường phần ứng Φ.

A. Từ thông phần ứng Φ luôn quay bất đồng bộ với từ thông phần cảm Φo

B. Sức điện động E0 luôn chậm pha so với Φ0 một góc 900

C. Sức điện động E0 luôn nhanh pha so với Φ0 một góc 900

D. Góc lệch pha giữa E0 và I không phụ thuộc vào tính chất của phụ tải

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng