Khi mở thùng đất đèn, phải luôn luôn chú ý điều gì:

Khi mở thùng đất đèn, phải luôn luôn chú ý điều gì:

A. Cấm dùng những dụng cụ bằng thép và những vật khác có thể nảy ra tia lửa trong khi va chạm

B. Trong thùng có thể có hỗn hợp khí axêtylen và không khí mang tính nổ

C. Sau khi mở thùng để lấy đất đèn ra, phải dùng nắp có đệm cao su đậy kín như cũ

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng