Lý thuyết marketing giúp người kinh doanh:

Lý thuyết marketing giúp người kinh doanh:

A. Tìm được cách thức hành động để chắc chắn thành công

B. Không gặp phải con đường thất bại

C. Tăng thêm kinh nghiệm

D. Tăng xác xuất thành công trong kinh doanh

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng