Máy điện có rất nhiều loại khác nhau, sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, giao thông vận tải, trong sản xuất và đời sống. Có thể phân loại theo các tiêu chí khác nhau: theo công suất, theo cấu tạo, theo loại dòng điện, theo nguyên lý làm việc,…

Máy điện có rất nhiều loại khác nhau, sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, giao thông vận tải, trong sản xuất và đời sống. Có thể phân loại theo các tiêu chí khác nhau: theo công suất, theo cấu tạo, theo loại dòng điện, theo nguyên lý làm việc,…

Theo tính chất biến đổi năng lượng ta có:

A. máy phát điện và động cơ điện

B. máy điện 1 chiều và máy điện xoay chiều

C. máy điện không đồng bộ và máy điện đồng bộ

D. máy điện tĩnh và máy điện quay

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng