Mối ghép đinh tán ít được sử dụng do:

Mối ghép đinh tán ít được sử dụng do:

A. Tốn nhiều kim loại

B. Khó chế tạo

C. Giá thành cao

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng